Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Fietsplan

Title

In alle gevallen geldt dat de werkgever aannemelijk moet maken dat de fiets regelmatig wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Bij een reisafstand van minder dan 15 kilometergaat de Belastingdienst er zonder meer van uit dat de bedrijfsfietswordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Woon je verder, dan zal je zelf moeten aantonen dat daadwerkelijk de fiets met regelmaat word gebruikt voor woon-werkverkeer. De regeling geldt ook voor carpoolers en mensen die met het openbaar vervoer komen. Dit noemt men voor- en natransport.

Fiscale regels

Er is geen sprake van een maximale prijs voor de fiets, maar van een maximaal vrijstellingsbedrag. Dit maximale vrijstellingsbedrag is € 749. De werkgevers hebben het fiscale voordeel van € 749, maar de werknemers mogen ook een duurdere fiets uitzoeken en kunnen dan het verschil zelf bijbetalen. Fietsen met elektrische trapondersteuning vallen hier natuurlijk onder. De werkgever mag de werknemers één keer per drie jaar een nieuwe fiets schenken, ter beschikking stellen of voorfinancieren. Inruil van fietsen is ook niet mogelijk.

De met de fiets samenhangende zaken, tot een bedrag van 82,- euro inclusief BTW per jaar, kunnen eveneens belastingvrij vergoed worden. Voorwaarde is dat het moet gaan om zaken die van pas komen bij gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, zoals: een extra slot, een fietstas, maar ook reparaties vallen hieronder. 
Naast de met de fiets samenhangende zaken kan er ook een fietsverzekering onbelast worden vergoed. Maximaal de kosten (verzekering + poliskosten) van een schade/casco verzekering van 3 jaar. (max 135 euro) 
De regeling heeft geen invloed op je reiskostenvergoeding. 
Accessoires en verzekering
Accessoires en onderhoud mogen toteen bedrag van € 250 in een periode van drie jaar onbelast wordenverstrekt. Bij elke van de drie mogelijkheden kunt u, metbelastingvoordeel, binnen een periode van drie jaar de kosten vergoedenvoor onderhoud, reparaties, accessoires en regenkleding tot een bedragvan € 250,-. Bovendien kunt u een fietsverzekering afsluiten met alsmaximumbedrag € 135,-. De belangrijkste regels op een rij: 
De werkgever mag eens per drie jaar een fiets aan de medewerker schenken; de medewerker krijgt dan een éénmalige fiscale bijtelling van € 68,00 
De werkgever mag de fiets aan de medewerker ter beschikking stellen; 
Wordt de fiets na een periode van vijf jaar aan de werknemer overgedragen, dan hoeft er geen € 68,00 bij het loon te worden opgeteld; 
Het bedrag van een gangbare fietsverzekering mag belastingvrij aan de werknemer worden geschonken, alsmede € 250,00 per drie jaar aan met de fiets samenhangende zaken, bijvoorbeeld onderhoud, reparaties, accesoires, fiets- en regenkleding; 
Bij regenachtige dagen kan de werkgever strippenkaarten of NS vijf-retourkaarten belastingvrij verstrekken; 
De werknemer moet de fiets meer dan de helft van de werkdagen gebruiken voor woon-werkverkeer; 
De werknemer woont tot 15 km van het werk; 
De regeling geldt ook voor het voor- en natransport (bijvoorbeeld van en naar het station); 
De adviesprijs van de fiets mag maximaal € 749,00 incl. BTW bedragen. Bedragen daarboven kan de werknemer zelf netto bijbetalen aan de desbetreffende rijwielhandelaar Voor verdere vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Er zijn diverse plannen in omloop die geregeld worden door zogenaamde makelaars, NFP en BFN zijn hier bekende voorbeelden van. Echter uw werkgever kan gemakkelijk alles zelf regelen. Wat voor u veel gunstiger is, zo is bijvoorbeeld inruil dan wel mogelijk of aankoop van een ouder model met korting. Wij hebben alle informatie voor uw werkgever beschikbaar. Het is slechts een handeling binnen het verloningsysteem die weinig tijd vergt. 

Voor vragen neem gerust contact met ons op.

 


Site design by Studio5600.com